Годишно утро в 1 и 4б клас

Първокласниците получиха първите си свидетелства за успешно завършен клас. В присъствието на родителите си списаха вестник ,,ПЪРВОЛАЧЕ". Разделиха се с класната си ръководителка г-жа Недялка Георгиева, която се пенсионира.