ПРОЛЕТЕН КАРНАВАЛ

Децата от начален курс, участници в извънкласни дейности, отбелязаха идването на пролетта с пролетен карнавал. Учениците от 3 клас запознаха присъстващите  с растения, животни и птици , които се срещат в землището на нашето село-някои от които са изключително рядко срещани. Децата от 2 клас подготвиха  гатанки и стихчета.