„Участвам и променям”

 

Инициативата е ориентирана към осъществяване на гражданско и здравно образование в училище през учебната 2011/2012 година.

"Участвам и променям!" има за цел да разшири формите на обучение в дух на демократично гражданство и патриотизъм. Тя се фокусира върху здравословния начин на живот и конструктивното поведение на учениците. Кампанията обединява всички дейности и задачи, които ще се реализират от Министерството на образованието, младежта и науката в партньорство с институции и организации.

 

В изпълневние на една от дейностите на кампанията ,,ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ" учениците от IV клас се запознаха и изготвиха пирамида на здравословното хранене, а в другите класове класните ръководители в часа на класа изнесоха беседи.